TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JIS)

Thành lập năm 2016, JIS là trường liên cấp từ bậc Mầm non đến hết THPT theo mô hình giáo dục của Nhật Bản, thực hiện kết hợp giữa chương trình giáo dục Nhật Bản và chương trình Quốc tế Cambridge. Nhà trường là một trong những cầu nối cho sự giao lưu văn hoá, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế.

Sứ mệnh của JIS là giúp các thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện về Đức – Trí – Thể – Mỹ – Thực, trở thành những công dân toàn cầu ưu tú, tự tin, năng động, nhân ái, giữ gìn bản sắc của mình. JIS phấn đấu trở thành trường dẫn đầu cả nước về giáo dục nhân cách. Học sinh JIS có nhân cách tốt, kiến ​​thức toàn diện, sáng tạo và tự tin hội nhập. Giá trị cốt lõi của JIS là giáo dục nhân cách theo quan điểm: “Cần có trí tuệ, học giỏi nhưng quan trọng hơn là phải có nhân cách tốt!”.

Công ty cổ phần đầu tư Lương Hòa Tiến đã và đang phối hợp cùng Trường Quốc tế Nhật Bản trong các giai đoạn phát triển khác nhau từ cơ sở đầu tiên cho đến các cơ sở mới sắp tới.

Các đối tác tiềm năng có thể truy cập trang web của JIS để biết thêm thông tin: https://www.jis.edu.vn/tong-quan.html.