Dự án Giáo dục và Đào tạo Tinh hoa Toàn cầu

DỰ ÁN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TINH HOA TOÀN CẦU (GEET) Thông tinVị tríẢnh dự án Dự án Giáo dục và Đào tạo Tinh Hoa Toàn Cầu (GEET) là một trong những dự án đầu tư quy mô lớn của Công ty cổ phần đầu tư Lương Hòa Tiến cùng kết hợp với các nhà đầu tư nước ngoài. Dự án nằm...