TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN

TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JIS) Thông tin chungVị trí dự ánẢnh dự án Thành lập năm 2016, JIS là trường liên cấp từ bậc Mầm non đến hết THPT theo mô hình giáo dục của Nhật Bản, thực hiện kết hợp giữa chương trình giáo dục Nhật Bản và chương trình Quốc tế Cambridge. Nhà...